Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α.

ΠελάτηςΕ.Σ.Α.Μ.Ε.Α.
Έτος10/03/2020-10/11/2020

H Debrief ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Υποέργου 3 «Δημοσιοποίηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για την ΕΣΑΜΕΑ.

Δείτε το video εδώ.

 

Παραδοτέα:

Π.1: Αφίσα Πράξης

Π.2: Τρίπτυχο Έντυπο της Πράξης

Π.3: Τρίπτυχο της Πράξης σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές: Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, HTML, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (και για διαμοιρασμό μέσω internet)

Π.4: Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπης έκδοσης του Τρίπτυχου της Πράξης  σε μορφή braille

Π.5: 4 Πινακίδες προβολής οχήματος εκστρατείας για την προβολή του Υποέργου 1 «Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας» της Πράξης

Π.6: 4 Banners [roll up]

Π.7: 1 Τηλεοπτικό Μήνυμα

Π.8: 1 Ραδιοφωνικό Μήνυμα

Υπηρεσίες: Σχεδιασμός, Παραγωγή και Αναπαραγωγή σε έντυπη (συμβατική) μορφή και σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμη ψηφιοποίηση) υλικού προβολής και δημοσιότητας για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων και των στόχων της Πράξης που υλοποιείται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».