Δημιουργικές Υπηρεσίες

Δημιουργικές Υπηρεσίες

Η Debrief παρέχει Ολοκληρωμένες Δημιουργικές Υπηρεσίες (Concept) και Εφαρμογή Δημιουργικής Ιδέας για όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες σας:

Εταιρική Ταυτότητα (Λογότυπο και εφαρμογή σε επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, manual εφαρμογών κλπ).

Έντυπα (Εταιρικά/Προϊοντικά/Ενημερωτικά Έντυπα, Ετήσιοι Απολογισμοί Δράσης, Newsletters κα). 

Έντυπες Παραγωγές (Εορταστικές Κάρτες, Ημερολόγια, Επαγγελματικές Κάρτες, Πινακίδες).

Υπηρεσίες Κειμενογράφισης

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες κειμένων και περιεχομένου για επιχειρηματικά ή προϊοντικά έντυπα, advertorials, infomercials, κείμενα για Web Site, σενάρια τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών ταινιών, σπικάζ video κα.

Οπτικοακουστικές Παραγωγές

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό Concept, τη Συγγραφή Σεναρίου και την Παραγωγή ταινιών (tv/radio spot & video) διαφημιστικής προβολής προϊόντων ή εταιρικής επικοινωνίας  (σε συνεργασία με εταιρίες Παραγωγής).