Στρατηγική Επικοινωνίας

Υπηρεσίες Στρατηγικής Επικοινωνίας

Η Debrief παρέχει Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Στρατηγικής Επικοινωνίας προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και Επαγγελματίες, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της προβολής τους στα κοινά στόχος τους.

Οφέλη: Δημιουργία ισχυρής εικόνας και φήμης, Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας, Ανάπτυξη/Βελτίωση σχέσεων με ομάδες κοινών – στόχος, Αύξηση επισκεψιμότητας – πωλήσεων

 • Υπηρεσία DO-Communicate (Ιατρικός Κλάδος)
 • Υπηρεσία JUST-Communicate (Δικηγορικός Κλάδος)
Διαχείριση Έργων Επικοινωνίας

Η Debrief αναλαμβάνει, επίσης, το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση έργων Επικοινωνίας (Project Management) για λογαριασμό Διαφημιστικών Εταιριών και Εταιριών Δημοσίων Σχέσεων.

Υπηρεσίες
 • Διερεύνηση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος
 • Εντοπισμό και αξιολόγηση των ομάδων κοινού-στόχος
 • Προσδιορισμό των επικοινωνιακών στόχων
 • Καθορισμό μηνυμάτων
 • Αξιολόγηση & επιλογή συγκεκριμένων ενεργειών
 • Διαμόρφωση Action Plan
 • Κατανομή αρμοδιοτήτων
 • Προϋπολογισμό των ενεργειών
Προγράμματα
 • Διαφήμισης
 • Δημοσίων Σχέσεων
 • Άμεσης Επικοινωνίας