Σεμινάριο Οργάνωσης Εκδηλώσεων

Ολοκληρωμένο Σεμινάριο για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση Εκδηλώσεων όλων των κατηγοριών. Απευθύνεται σε φοιτητές & στελέχη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Executive Secretaries και σε Επαγγελματίες που οργανώνουν εκδηλώσεις προβολής της επιχείρησης τους.

Διάρκεια: 6-8 ώρες 

Θεματικές Ενότητες

  • Ανάλυση Εκδηλώσεων
  • Βήματα Οργάνωσης Εκδηλώσεων
  • Δημοσιότητα Εκδηλώσεων

 

Οργάνωση Ειδικών Εκδηλώσεων

  • Συνέντευξη Τύπου
  • Εκδήλωση προβολής σε Εμπορική Έκθεση
  • Street Event