Εκδηλώσεις και Εκθέσεις

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Σχεδιασμός και Οργάνωση κάθε είδους Εκδήλωσης (Συνέδρια, Ημερίδες, Συμπόσια, Εγκαίνια, Workshop, Σεμινάρια, Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Συνεντεύξεις Τύπου, Παρουσιάσεις Προϊόντων, Γεύματα εργασίας, Φιλοξενία VIP’s, κα).

Στόχος μας είναι η οργάνωση ενός επιτυχημένου Event, με πρωτοτυπία και κυρίως αποτελεσματικότητα ! 

Οργάνωση Εκθέσεων

Στην Debrief σχεδιάζουμε προσεκτικά τη συμμετοχή μίας εταιρίας σε μία εμπορική έκθεση ή σε μία Επιχειρηματική Αποστολή, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της και τους στόχους της.

Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τη συμμετοχή της εταιρείας και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της (υφιστάμενων και νέων) και εταίρων.