Εκδηλώσεις (Workshops) ΣΥΓΑΠΕΖ-ΥΠΕΝ

ΤίτλοςΟργάνωση Εκδηλώσεων (Εκπαιδευτικά Workshops)
ΠελάτηςΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΥΓΑΠΕΖ
Έτος10-11 Απριλίου 2019

Η Debrief ανέλαβε τη Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (Events) στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS για λογαριασμό του ΥΠΕΝ-Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ – ΣΥΓΑΠΕΖ (Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών).

Τα δύο Σεμινάρια οργανώθηκαν στις 10 και 11 Απριλίου 2019 στο Ηράκλειο (Κρήτης), με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη” με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026».

Η Debrief παρείχε υπηρεσίες Επικοινωνίας που περιελάμβαναν:
• Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας
• Οργάνωση, Μετακινήσεις και Διαμονές Ομιλητών
• Σχεδιασμό και Παραγωγή Υλικού (Posters, Roll Up, Μπλοκ, Στυλό κλπ)
• Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
• Υπηρεσίες Catering
• Υπηρεσίες Φωτογράφισης και Βιντεοσκόπισης