Ημερίδες ΕΓΥ

H Debrief οργάνωσε με επιτυχία τις δύο Ημερίδες-Δημόσιες Διαβουλεύσεις για την «Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής [EL10] και Δυτικής Μακεδονίας [EL09]».

Οι Ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 18.10.2017 και στην Κοζάνη στις 20.10.2017, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ. Σωκράτη Φάμελλου.

Υπηρεσίες Debrief

Η Debrief ανέλαβε για λογαριασμό των εταιριών ECOS Μελετητική Α.Ε., Ξ.ΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ. Ε.Ε. & ΚΩΣΤΑΚΟΣ Χ.ΡΥΣΑΝΘΟΣ (δ.τ. «Κοινοπραξία 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας») την οργανωτική επιμέλεια των εκδηλώσεων παρέχοντας ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Event Management (προσκλήσεις, catering, οπτικοακουστικά, σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικού υλικού κα),.

Ανάδοχος του έργου ήταν η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.