Νέο Video για τις περιοχές Natura από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HuQPAg-4X_E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Η Debrief ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Παραγωγή κινηματογραφικού υλικού προβολής (ντοκιμαντέρ 30’)». Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης «The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000s sites in Crete [LIFE13 INF/GR/000188]». Φορέας Ανάθεσης ήταν ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπηρεσίες Debrief

Η Debrief ήταν Σύμβουλος στο Δημόσιο Διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ειδικός Λογαριασμός) στην εταιρία Action Global Communications. Είχε αναλάβει τη Σύνταξη της αρχικής Προσφοράς και στη συνέχεια, παρείχε, Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (Project Management) για την ολκλήρωση του Video ( την παραγωγή του Video έκανε η εταιρία Indigo).