Συμβασιοποίηση Διαγωνισμού για τους «Γιατρούς του Κόσμου»

Η Debrief ήταν ο Σύμβουλος Επικοινωνίας για τη επιτυχημένη συμμετοχή Εταιρίας Επικοινωνίας στο Διαγωνισμό «Ενέργειες Δημοσιότητας και Διάχυσης» του Mη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία». Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ήταν 111.300 ευρώ (με φπα). Η Debrief είχε αναλάβει την πλήρη προετοιμασία της Προσφοράς (Φάκελος Δικαιολογητικών, Σύνταξης Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς).

Related Posts