Οργάνωση Ημερίδων και Workshop για το ΕΕΑ

Η Debrief ολοκλήρωσε με επιτυχία, για λογαριασμό του ΕΕΑ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών) την οργάνωση 4 εκδηλώσεων (Ημερίδες και Workshop) στο πλαίσιο των έργων:

  • Δράση 4: «Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις – fora εργασίας» της Πράξης «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Γλυφάδας»,
  • Δράση 4 «Ανάπτυξη προγράμματος δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις και αντίστοιχες τοπικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό» και Δράση 6 «Πρόγραμμα δικτύωσης των ωφελούμενων μεταξύ τους και με την τοπική αγορά» της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
  • Δράση 14 «Δικτύωση Ωφελουμένων με επιχειρήσεις – Ημέρες Καριέρας» του έργου «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Related Posts